Filosofie

Filosofie (uit het Grieks: φιλοσοφία, philosophia, ‘love of wisdom’) is de studie van algemene en fundamentele vragen over bestaan, kennis, waarden, rede, geest en taal. Dergelijke vragen worden vaak gesteld als problemen die moeten worden bestudeerd of opgelost. De term is waarschijnlijk bedacht door Pythagoras (c. 570 – 495 BCE). Filosofische methoden omvatten vragen, kritische discussie, rationeel argument en systematische presentatie.

Klassieke filosofische vragen zijn: ‘Is het mogelijk iets te weten?’, En zo ja, ‘Kunnen we het bewijzen?’ Filosofen stellen ook meer praktische en concrete vragen, zoals: ‘Is er een beste manier om te leven?’, ‘Is het beter om rechtvaardig te zijn, ook al zou je weg kunnen komen door onrechtvaardig te zijn?’, ‘Hebben mensen een vrije wil?’

Historisch omvatte filosofie alle kennislichamen. Vanaf de tijd van de oude Griekse filosoof Aristoteles tot de 19e eeuw omvatte “natuurlijke filosofie” astronomie, geneeskunde en natuurkunde. Zo werden Newton’s 1687 Mathematical Principles of Natural Philosophy later geclassificeerd als een natuurkundig boek.

In de 19e eeuw leidde de groei van moderne onderzoeksuniversiteiten ertoe dat de academische filosofie en andere disciplines zich gingen professionaliseren en specialiseren. In de moderne tijd werden sommige onderzoeken die traditioneel deel uitmaakten van de filosofie afzonderlijke academische disciplines, waaronder psychologie, sociologie, taalkunde en economie. Andere onderzoeken die nauw verband hielden met kunst, wetenschap, politiek of andere bezigheden bleven onderdeel van de filosofie. Is schoonheid bijvoorbeeld objectief of subjectief? Zijn er veel wetenschappelijke methoden of slechts één? Is politieke utopie een hoopvolle droom of een hopeloze fantasie?

Belangrijke deelgebieden van de academische filosofie zijn onder meer de metafysica, die zich bezighoudt met de fundamentele aard van bestaan ​​en realiteit; epistemologie, die de aard van kennis en overtuiging bestudeert; ethiek, die zich bezighoudt met morele waarde; en logica, die de regels van gevolgtrekking bestudeert die het mogelijk maken om conclusies te trekken uit ware premissen. Andere opmerkelijke deelgebieden zijn wetenschapsfilosofie, politieke filosofie, esthetiek, taalfilosofie en geestfilosofie.

You cannot copy content of this page